Výmena / Vrátenie tovaru

 Ako nájsť kód produktu

Kód produktu nájdete po otvorení produktu, zvolením farebnej a veľkostnej varianty v kolónke KÓD (pod názvom produktu). Overte si prosím, či je daný produkt dostupný

ako-nasjt-kod

Výmenu tovaru

Pre nás je dôležitá vaša maximálna spokojnosť a produkt, ktorý si u nás kúpite vám musí slúžiť k maximálnej spokojnosti.

Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť a vyskúšať tovar obdobným spôsobom ako pri nákupe v klasickom kamennom obchode, a to iba v rozsahu potrebnom na zistenie správnej veľkosti, povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru.

UPOZORNENIE: spotrebiteľ (zákazník) je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Vyskúšať teda neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.

Podmienky pre výmenu tovaru

 • Tovar nesmie byť používaný, poškodený, opraný, čistený ani iným spôsobom nesmie byť znížená jeho hodnota.
 • Tovar musí byť vrátený v pôvodnom, obchodnom balení.
 • Ak ste spolu s tovarom obdržali darček, alebo bol produkt súčasťou akciového balíka je potrebné vrátiť všetky súčasti balenia, vrátane darčeka
 • Tovar je potrebná doručiť k nám na predajňu akoukoľvek poštovou službou alebo výmenu zrealizovať osobne
 • Spätné zaslanie vymeneného tovaru môže byť spoplatnené podľa zvoleného spôsobu dopravy viď. podmienky dopravy.
 • Registrovaný zákazník čerpá výhodu jednej bezplatnej výmeny na každú objednávku.
 • Pre doručenie tovaru na výmenu použite našu korešpodenčnú adresu, priamo k nám na predajňu:

ToToSPORT s.r.o.
Zákaznícky servis
Sladovnícka 21
91701 Trnava

Pre uľahčenie procesu výmeny tovaru využite náš online formulár nižšie. 

V prípade, ak potrebujete s výmenou pomôcť alebo sa potrebujete ešte niečo spýtať využite naše kontakty eshop@totosport.sk, alebo tel.: +421 948 524 458

UPOZORNENIE: neposielajte nám zásielky formou Dobierka takáto zásielka z našej strany nebude prevzaná a bude vrátená odosielateľovi.

Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ môže odstúpiť, od kúpnej zmluvy, aj bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní, odo dňa od kedy spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme produkt, t.j. táto lehota sa skončí po 14 dňoch od prevzatia tovaru. Ak však koniec tohto obdobia pripadne na deň pracovného pokoja, lehota sa predlžuje do nasledujúceho pracovného dňa. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Právo na odstúpenie od zmluvy má podľa zákona len spotrebiteľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ informuje predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdal predávajúci. Všeobecne platí, že spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom nosiči. V prípade, že zmluva bola uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy bude postačovať akékoľvek jednoznačné (aj ústne formulované) vyhlásenie, ak z neho bude jednoznačne zrejmé, že vôľa spotrebiteľa smeruje k odstúpeniu od zmluvy. Dôkazné bremeno znáša spotrebiteľ. Zákon uľahčuje pre spotrebiteľa odstúpenie od zmluvy možnosťou v každom prípade použiť formulár na odstúpenie od zmluvy obsahujúci všetky podstatné náležitosti tohto úkonu.

Vzorový formulár oznámenia o odstúpení od zmluvy je súčasťou emailu o vybavení/expedovaní každej objednávky, je tiež k dispozícií na webovej stránke predávajúceho a v prípade vyžiadania môže byť spotrebiteľovi tiež odoslaný e-mailom alebo poštou.

Podmienky pre vrátenie tovaru

 • Tovar nesmie byť používaný, poškodený, opraný, čistený ani iným spôsobom nesmie byť znížená jeho hodnota.
 • Tovar musí byť vrátený v pôvodnom, obchodnom balení.
 • Ak ste spolu s tovarom obdržali darček, alebo bol produkt súčasťou akciového balíka je potrebné vrátiť všetky súčasti balenia, vrátane darčeka.
 • Tovar je potrebná doručiť k nám na predajňu akoukoľvek poštovou službou alebo osobne
 • Pre doručenie/vrátenie tovaru použite našu korešpodenčnú adresu, priamo k nám na predajňu:

ToToSPORT s.r.o.
Zákaznícky servis
Sladovnícka 21
91701 Trnava

Pre uľahčenie komunikácie využite náš online formulár nižšie, alebo máte možnosť si ho stiahnuť Formulár odstúpenia od zmluvy - ToToSPORT