Výmena / Vrátenie tovaru

Výmena tovaru

Je pre nás dôležité, aby vám produkty sedeli presne na mieru, preto vám s prípadnou výmenou radi pomôžeme. V našej snahe je ušetriť váš čas a výmenu urobiť čo najrýchlejšie, preto nás neváhajte kontaktovať priamo na email: obchod@totosport.sk, alebo na tel.: +421 948 542 452.

Výmenu tovaru garantujeme v prípade, že vám nebude vyhovovať veľkosť oblečenia, avšak ďalšie zaslanie tovaru je už spoplatnené podľa poplatkov za dopravu. Tento vymenený tovar dostanete opäť na dobierku, pričom výška dobierky = cene prepravy (viď poplatky za dopravu). 

Vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy

Formulár pre vrátenie tovaru (odstúpenie od zmluvy) si môžete stiahnuť tu: Formulár odstúpenia od zmluvy
 

Spotrebiteľ môže odstúpiť, od kúpnej zmluvy, aj bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní, odo dňa od kedy spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme produkt, t.j. táto lehota sa skončí po 14 dňoch od prevzatia tovaru. Ak však koniec tohto obdobia pripadne na deň pracovného pokoja, lehota sa predlžuje do nasledujúceho pracovného dňa. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. 

Právo na odstúpenie od zmluvy má podľa zákona len spotrebiteľSpotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ informuje predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdal predávajúci. Všeobecne platí, že spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom nosiči. V prípade, že zmluva bola uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy bude postačovať akékoľvek jednoznačné (aj ústne formulované) vyhlásenie, ak z neho bude jednoznačne zrejmé, že vôľa spotrebiteľa smeruje k odstúpeniu od zmluvy. Dôkazné bremeno znáša spotrebiteľ. Zákon uľahčuje pre spotrebiteľa odstúpenie od zmluvy možnosťou v každom prípade použiť formulár na odstúpenie od zmluvy obsahujúci všetky podstatné náležitosti tohto úkonu.

Vzorový formulár oznámenia o odstúpení od zmluvy je súčasťou emailu o vybavení každej objednávky, je tiež k dispozícií na webovej stránke predávajúceho a v prípade vyžiadania môže byť spotrebiteľovi tiež odoslaný e-mailom alebo poštou.

Spotrebiteľ sa s predávajúcim môže dohodnúť aj na výmene tovaru. Bližšie informácie predávajúci poskytne na čísle: +421 948 542 452 alebo emailom: obchod@totosport.sk